Kalendarium

VerksamhetRFSL
Välkomna på ett kort styrelsemöte med styrelsen för RFSL Jönköping!
Medlemmar har även möjlighet att delta på mötet.

Grillning, 16 juni kl. 13:00 – 17:00, Knektaparken Jönköping
Varmt välkomna och mingla vi har grillen igång och bjuder på dryck (vatten, cola).
Men var och en får ta med sig själva det den vill grilla. Kläder efter rådande väderlek.