Kort om RFSL Jönköping

Om ossRFSLFoto: Eveline Johnsson

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.

RFSL Jönköping

Vi är en förening för homo- och bisexuella, transpersoner samt queeras rättigheter. Föreningen är en lokalavdelning av Riksförbundet RFSL. Föreningen är öppen för alla, yngre som äldre och har i sin nuvarande tappning funnits sedan 1981.

RFSL är en partipolitiskt obunden organisation men har ett starkt sexualpolitiskt engagemang. RFSL verkar för att homo- och bisexuella samt transpersoner skall få samma rättigheter och status som heterosexuella. Detta innebär att föreningen arbetar mot diskriminering i alla former i arbetslivet såväl som i samhället i övrigt.