Kort om RFSL Jönköping

Om ossRFSLFoto: Eveline Johnsson

RFSL Jönköping

Vi är en lokalavdelning av RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter och har funnits i Jönköping sedan 1981. På avdelningsnivå är RFSL en ideell social mötesplats, som drivs av ideella aktivister (RFSL-medlemmar), tillsammans skapar vi verksamheten i föreningen och kan anordna och delta i olika aktiviteter.

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7 000 medlemmar och 36 avdelningar spridda över Sverige. Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet. En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer (RFSL:s prioriterade områden 2018-2021). RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL en stödmottagning, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtqi-organisationer i till exempel Sydafrika och Indonesien. RFSL arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning. På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Läs mer om RFSL i vår grundbroschyr (PDF öppnas i nytt fönster)

Se även RFSL’s 4 olika informationsfilmer på youtube för mer information (öppnas i nytt fönster):
RFSL 1 Hbtq och normkritik
RFSL 2 Hbtq politik och aktivism
RFSL 3 RFSL Lokalt, Nationellt och Internationellt
RFSL 4 Hälsa och Hivprevention