Vår historia

Om ossRFSL

1981 bildades i Jönköping den första avdelningen som fick namnet RFSL Jönköping. En helg i mars 1984 fylldes Jönköping av hbtq-personer från hela landet då årets RFSL kongress förlades till Jönköping.

I början på 1990-talet blev det en stor kris i dåvarande RFSL Jönköping och medlemsantalet sjönk drastiskt. Till RFSL-kongressen 1993 föreslog förbundsstyrelsen att utesluta RFSL Jönköping, för att på så sätt bereda mark för en ny och annan verksamhet, efter att förbundet noterat en del oegentligheter. Efter votering räddades dock RFSL Jönköping från uteslutning med en enda röst, istället tillsattes en medlingsgrupp. Vintern 1993 – 1994 hade även den medlingsgruppen kört fast i förhandlingarna med förbundet, och vid RFSL kongressen i mars 1994 i Trollhättan uteslöts dåvarande RFSL Jönköping enhälligt av kongressen. Den uteslutna avdelningen, med dåvarande ordföranden i ledningen, bildade senare under våren en fristående förening ”Smålands förbund för homosexuellas rättigheter, SFHR” och en föreningslokal anskaffades i dåvarande Folkets Hus i Jönköping. Men ”SFHR” kom aldrig riktigt igång och upplöstes helt några år senare.

I samband med RFSL kongressen 1994 i Trollhättan fattades dock också ett annat beslut som i högsta grad rörde Jönköping. Förbundsstyrelsen valde in en ny avdelning, som fick namnet ”RFSL Vätterstad”, med säte i Jönköping. Under vintern innan hade denna föreningen planerats av både nya hbtq-aktivister, den blivande ordföranden och gamla medlemmar i den tidigare uteslutna avdelningen ”RFSL Jönköping”. Åter fick dåvarande ”RFSL Vätterstad” fart i hbtq-rörelsen i Södra Vätterbygden, en egen föreningslokal för både föreningsaktiviteter och administration anskaffades på Västra Holmgatan 14, på Kålgårdsområdet i Jönköping och medlemsantalet nådde snabbt hundratalet. Våren 1998 slöts cirkeln igen, då ”RFSL Vätterstad” beslutade att återta namnet ”RFSL Jönköping”.

2003 så lämnade RFSL Jönköping lokalen på Kålgårdsområdet i Jönköping för en ny föreningslokal på Norra Strandgatan 42 i Jönköping som fick namnet Club42, och här huserade RFSL Jönköping i lite mer än ett decennium med olika aktiviteter riktade till föreningens medlemmar. 28 – 30 mars 2003 hölls också den andra RFSL-kongressen i Jönköping, där RFSL Jönköping stod som värd. Den 28 september 2013 byttes namnet ”Club42” ut till ”G.I.B” (Gay Is Beautiful). Men efter andra halvåret 2014 dalade medlemsantalet och föreningen stod till och från utan en aktiv styrelse och aktiva medlemmar, och föreningslokalen lämnades helt oanvänd. Då föreningen till och från inte hade haft någon aktiv styrelse eller medlemmar som tagit hand om föreningens ekonomi sades slutligen även lokalen upp i juni 2015, i avsaknaden av medel att kunna fortsätta att betala hyran och andra fasta utgifter. Det material och den dokumentation som bedömdes av värde att spara för framtiden och kvarstående medel överfördes till förbundet för förvaltning, i väntan på att en ny avdelningsstyrelse skulle väljas in för att starta upp avdelningen igen.

Den 12 mars 2017 valdes åter en ny styrelse vid ett årsmöte sammankallat av förbundet, som hade målet att åter få liv i RFSL Jönköping igen och med målet att söka stöd från medlemmar och andra HBTQI-aktivister i regionen. Men efter extra årsmötet den 14 april 2019 blev RFSL Jönköping åter vilande i avsaknad på aktiva medlemmar. Förbundet kallade åter till ett årsmöte 1 februari 2020, där en ny styrelse åter valdes för att ta vid arbetet att starta upp avdelningen, sedan kom Corona så arbetet har hamnat lite på paus, fler lokala aktivister (medlemmar) sökes som vill engagera sig i det lokala avdelningsarbetet.

RFSL Jönköping har ju tidigare arbetat aktivt för hbtqi-personers rättigheter i över 30 år. Men arbetet att arbeta med HBTQI-frågorna är ett projekt som fortfarande behöver fortsätta att bedrivas i nuvarande Region Jönköpings län av HBTQI-aktivister. Målet ”Att alla skall ha samma rättigheter och skyldigheter” är ett stort projekt som fortfarande behöver bedrivas även lokalt och inte bara på förbundsnivå.