Vår historia

Om ossRFSL

1981 bildades i Jönköping den första avdelningen som fick namnet RFSL Jönköping. En helg i mars 1984 fylldes Jönköping av hbtq-personer från hela landet då årets RFSL kongress förlades till Jönköping.

I början på 1990-talet blev det en stor kris i dåvarande RFSL Jönköping och medlemsantalet sjönk drastiskt.

Till RFSL-kongressen 1993 föreslog förbundsstyrelsen att utesluta RFSL Jönköping, för att på så sätt bereda mark för en ny och annan verksamhet, efter att förbundet noterat en del oegentligheter.
Efter votering räddades dock RFSL Jönköping från uteslutning med en enda röst, istället tillsattes en medlingsgrupp. Vintern 1993 – 1994 hade även den medlingsgruppen kört fast i förhandlingarna med förbundet, och vid kongressen i mars 1994 uteslöts dåvarande RFSL Jönköping enhälligt av kongressen. Den uteslutna avdelningen, med dåvarande ordföranden i ledningen, bildade senare under våren en fristående förening “Smålands förbund för homosexuellas rättigheter, SFHR” och en föreningslokal anskaffades i dåvarande Folkets Hus i Jönköping. Men SFHR kom aldrig riktigt igång och upplöstes helt några år senare.

1994 i samband med RFSL kongressen fattades dock också ett annat beslut som i högsta grad rörde Jönköping. Förbundsstyrelsen valde in en ny avdelning, som fick namnet “RFSL Vätterstad”, med säte i Jönköping. Under vintern innan hade denna föreningen planerats av både nya hbtq-aktivister, den blivande ordföranden och gamla medlemmar i den tidigare uteslutna avdelningen “RFSL Jönköping”. Åter fick dåvarande “RFSL Vätterstad” fart i hbtq-rörelsen i Södra Vätterbygden, en egen föreningslokal för både föreningsaktiviteter och administration anskaffades på Kålgårdsområdet i Jönköping och medlemsantalet nådde snabbt hundratalet. Våren 1998 slöts cirkeln igen, då “RFSL Vätterstad” beslutade att återta namnet “RFSL Jönköping”.

2003 så lämnade RFSL Jönköping lokalen på Kålgårdsområdet i Jönköping för en ny föreningslokal på Norra Strandgatan 42 i Jönköping som fick namnet “Club42”, och här har RFSL Jönköping sedan huserat med olika aktiviteter riktade till föreningens medlemmar. 28 – 30 mars 2003 hölls också RFSL-kongressen i Jönköping där RFSL Jönköping stod som värd. Den 28 september 2013 byttes namnet “Club42” ut till G.I.B (Gay Is Beautiful). Men efter hösten 2014 har RFSL Jönköping saknat föreningsaktiva medlemmar och till och från även saknat styrelse och föreningslokalen stod därför helt oanvänd. Då föreningen sedan inte hade haft föreningsaktiva styrelsemedlemmar som tagit hand om föreningens ekonomi perioden hösten 2014 – våren 2015 sades lokalen slutligen upp i juni 2015. Det material och den dokumentation som bedömdes av värde att spara för framtiden och kvarstående medel överfördes till förbundet för förvaltning i väntan på en ny avdelningsstyrelse.

RFSL Jönköping har ju dock nu jobbat för hbtq-personers rättigheter i över 30 år, men efter andra halvåret 2014 har dock medlemsantalet dalat och föreningen har till och från stått utan styrelse och föreningsaktiva medlemmar sedan extra årsmötet hösten 2014. Men arbetet att arbeta med hbtq-frågorna är ett projekt som fortfarande behöver fortsätta att bedrivas i nuvarande Region Jönköpings län av hbtq-aktivister. Målet “Att alla skall ha samma rättigheter och skyldigheter” är ett stort projekt som fortfarande behöver bedrivas även lokalt och inte bara på förbundsnivå.

Sedan den 12 mars 2017 finns nu en helt ny styrelse som har målet att åter få igång RFSL Jönköping igen och som i sin strävan att nå detta målet söker stöd från medlemmarna och andra HBTQ-aktivister i regionen”